Thứ năm, 09/07/2020 10:14

Trong thời gian gần đây, Việt Nam tham gia ký kết một số hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, trong đó phải kể đến hai hiệp định quan trọng là: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Bên cạnh những nội dung khác như thương mại, đầu tư, tài chính, viễn thông, môi trường…, sở hữu trí tuệ (SHTT) là vấn đề quan trọng của cả hai Hiệp định. Các cam kết SHTT nói chung và thực thi quyền SHTT nói riêng trong CPTPP và EVFTA ở mức độ cao, toàn diện, phạm vi các vấn đề điều chỉnh đa dạng hơn và nâng cao mức bảo hộ quyền SHTT so với chuẩn mực quốc tế được thiết lập trước đó. Bên cạnh cơ hội, những tiêu chuẩn bảo hộ, thực thi quyền SHTT trong các Hiệp định này đặt ra không ít yêu cầu, thách thức đối với Việt Nam.

Thứ tư, 01/07/2020 16:03

Báo cáo “Hướng tới chính sách thuế bền vững trong khối ASEAN: Trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp” do OXFAM (một liên minh quốc tế của 17 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Liên minh Công bằng thuế Việt Nam, PRAKARSA (một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Jakarta, Indonesia), Liên minh Thuế và Công bằng Tài chính châu Á thực hiện đã được công bố mới đây tại Hà Nội. Báo cáo đã đưa ra khuyến nghị chung: đã đến lúc các nước thành viên ASEAN nên cùng hợp tác và đồng thuận về những tiêu chuẩn tối thiểu chung đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong khu vực nhằm ngăn chặn các thực hành thuế có hại đang ảnh hưởng tiêu cực tới các nguồn thu thiết yếu của ngân sách và tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết giữa các nước thành viên, từ đó hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một ASEAN bền vững và tự cường.

Thứ ba, 30/06/2020 14:50

Tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) là một nội dung quan trọng được thể hiện tại Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực tế cho thấy, phát triển thị trường KH&CN có ý nghĩa quan trọng trong việc kích cung, tạo cầu, thúc đẩy mua bán, chuyển giao hàng hóa công nghệ, tài sản trí tuệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài viết tập trung làm rõ sự can thiệp của Nhà nước vào thị trường KH&CN, các khó khăn và phương hướng nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước về phát triển thị trường KH&CN phù hợp bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Thứ ba, 30/06/2020 14:42

Nhằm hỗ trợ người dân vùng ven biển Hà Tĩnh nâng cao đời sống, có thêm lựa chọn mưu sinh bên cạnh nghề đi biển nhiều rủi ro, Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu nhằm giải quyết việc làm và thu nhập cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh” đã được triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua thực hiện Dự án, nhiều người dân đã có thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập. Đặc biệt tư mô hình của Dự án, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh và vùng phụ cận đã học hỏi và phát triển nghề trồng nấm với nhiều quy mô khác nhau.

Thứ ba, 30/06/2020 14:33

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu (BĐKH), các tỉnh/thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã thông qua và triển khai nhiều chính sách nhằm ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách ứng phó với BĐKH thiếu nhất quán và không đồng bộ đã khiến hiệu quả mang lại chưa cao. Do vậy, để giảm thiểu tác động của BĐKH đến khu vực ĐBSCL cần phải có quá trình lồng ghép, tích hợp được thực hiện ở các cấp độ, từ Trung ương đến địa phương, nhà khoa học và cả cộng đồng.

Thứ hai, 29/06/2020 16:19

Với việc ban hành Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030, hệ thống SHTT của Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước tiến vượt bậc, tạo động lực thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và phổ biến sản phẩm sáng tạo, qua đó làm giàu tài sản trí tuệ (TSTT) - một nguồn tài nguyên tạo nên nội lực quốc gia, phục vụ trực tiếp cho phát triển bền vững.

Thứ sáu, 26/06/2020 13:48

Đến nay, các cơ sở chế biến công nghiệp đã “đứng chân” trong tất cả các ngành hàng nông sản, là lực lượng chủ lực trong hệ thống chế biến nông sản (CBNS) nước ta, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Bài viết phân tích, hệ thống lại các vấn đề và giải pháp phát triển công nghiệp CBNS ở nước ta nhằm góp phần định hình chiến lược phát triển lĩnh vực này trong giai đoạn đến năm 2030.

Thứ sáu, 26/06/2020 10:26

Mới đây, tại buổi Lễ công bố báo cáo “Việt Nam năng động tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao”, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng: Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhưng trong thời gian tới, lợi thế sẽ giảm dần và phải đối mặt với những bất lợi mang tính toàn cầu. Chính vì vậy, mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cần đặt trọng tâm vào tăng năng suất, dựa vào đổi mới sáng tạo và phát huy 4 nguồn vốn quan trọng (doanh nghiệp năng động; cơ sở hạ tầng hiệu quả; lao động có kỹ năng và cơ hội cho tất cả mọi người; nền kinh tế xanh).

Thứ hai, 22/06/2020 11:30

Trước cục diện đổi thay, trong đó có “hậu Covid-19”, thế giới đang đứng trước một kỷ nguyên phát triển mới. Kỷ nguyên này đang mở ra cho Việt Nam một bước ngoặt mang tính cơ hội trong phát triển (tiềm năng, động năng và thế năng). Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, chúng ta cần ưu tiên 5 nội dung mang tính chiến lược: đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số, xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, nâng tầm hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực, dốc sức giúp Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có bước tiến vượt bậc trong nỗ lực trở thành thành phố toàn cầu.

Thứ tư, 17/06/2020 17:58

Ngày 17/6/2020, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Viện Friedrich Naumann Foundation (Đức) phối hợp tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2020. Báo cáo năm nay có chủ đề “Củng cố điểm tựa tài khóa cho phát triển” nhằm tập trung vào việc xem xét chính sách thuế trong bối cảnh nguồn thu ngân sách suy giảm trong hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, những vấn đề về tài khóa là những nội dung xuyên suốt của Báo cáo (4/7 chương đề cập trực tiếp đến nội dung này: đặc điểm của thu ngân sách Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; sức ép cạnh tranh thuế trong khối ASEAN; chi qua thuế ở Việt Nam: trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp; trốn và tránh thuế).

1 2 3 4 5 ... 21